Obchodné podmienky

Spoločnosť Obuv Bom Bosa. je platcom DPH. Všetky ceny tovaru uvedené na našej internetovej stránke sú konečné uvádzané v Eurách (€) vrátane DPH a sú konečné.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV (ARS)

  1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na eshop@bioland.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
  2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Objednávanie tovaru
Vyplnenie a odoslanie objednávky je chápané ako záväzná objednávka. Dodávateľ Obuv Bom Bosa. (www.obuv-bombosa.sk) sa zaväzuje doručiť tovar zákazníkovi v požadovanom množstve a sortimente a zákazník sa zaväzuje dodaný prevziať a uhradiť dodávateľovi cenu.

Po vyplnení objednávky príde na zákazníkom zadanú mailovú adresu email, ktorý potvrdí prijatie jeho objednávky. V prípade, že obchod www.obuv-bombosa.sk nebude z akýchkoľvek dôvodov schopný splniť zákazníkovu objednávku alebo časť jeho objednávky (napr. objednaný tovar nebude dostupný z dôvodu vypredanosti), okamžite ho budeme mailom alebo telefonicky kontaktovať a dohodneme sa s ním na ďalšom postupe. Hneď ako sa bude zákazníkom objednaný tovar expedovať (tovar, ktorý si objednal mu bude od nás zaslaný), bude o tom informovaný správou, ktorá mu bude zaslaná na jeho emailovú adresu. V prípade akýchkoľvek problémov vzniknutých po odoslaní zásielky nás môže zákazník kontaktovať telefonicky na čísle 0905 928 823, prípadne emailom na adrese: info@obuv-bombosa.sk

Ceny
Všetky ceny v internovom obchode obuv-bombosa.sk sú uvádzané v € (EUR) s príslušnou sadzbou DPH (20%) a sú konečné. Obuv Bom bosa ručí svojim zákazníkom za dodržanie ceny tovaru v čase objednávky, čo znamená, že v prípade že sa zvýši cena v období medzi vykonaním objednávky a expedíciou tovaru zákazníkovi, tovar objednaný zákazníkom mu doručíme v cenách platných v deň objednávky.
Súčasťou odoslanej objednávky je aj faktúra, ktorá zároveň slúži ako záručný list a daňový, ale aj reklamačný doklad.

Spôsob dodania tovaru
Tovar posielame formou listovej zásielky alebo balíka podľa vykonanej úhrady, buď doporučene (tovar zaplatený predfaktúrou), alebo formou dobierky prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej spoločnosti. O odoslaní tovaru budeme zákazníka informovať e-mailom na adresu, ktorú uviedol pri tvorení svojej objednávky. V prípade, že tovar, ktorý si zákazník objednal nebol dodaný, kontaktujte nás prosím (telefonicky – 0905 928 823 alebo e-mailom na info@obuv-bombosa.sk), následne sa pokúsime odhaliť chybu a dohodneme sa so zákazníkom na ďalšom postupe.

V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru.

Poštovné
Poštovné je vypočítané pri procese objednávania tovaru a záleží od sumy objednávky a prepravnej spoločnosti, ktorú si objednávateľ vyberie.

Dodacie lehoty
Dodacia lehota sa pohybuje od 3 do 7 pracovných dní. Dodacia lehota celej objednávky je závislá od dostupnosti produktu s najdlhšou dodacou dobou. Dodacia lehota je čas od vytvorenia objednávky po predanie balíku pošte alebo kuriérovi (Doručenie Slovenskou poštou trvá približne 2-3 pracovné dni a doručenie prostredníctvom kuriéra 24 hodín. ). Presná dodacia doba závisí od dostupnosti tovaru u dodávateľa. Ak si objednáte tovar, ktorý dodávateľ vypredal, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja a neinformoval nás, okamžite Vás budeme informovať (telefonicky, e-mailom).

Informácie o spôsobe platby:
V našom internetovom obchode môže zákazník zaplatiť za tovar nasledovnými spôsobmi:

Dobierka
Zákazník zaplatí za tovar pri doručení a prevzatí tovaru.

Bezhotovostná platba
Zákazník zaplatí za tovar vopred bezhotovostným spôsobom na základe vystavenej zálohovej faktúry, ktorá mu bude doručená e-mailom na adresu, ktorú uvedie pri objednávke. Tovar bude odoslaný po pripísaní platby na účet.
Stornovanie objednávky

Pokiaľ si zákazník praje zrušiť svoju objednávku, prosíme ho aby nás kontaktoval (telefonicky, mailom), čo najskôr. Storno objednávky je možné dovtedy, pokiaľ objednaný tovar nebude expedovaný ( Zákazník vždy obdrží informačný mail o tom, že jeho tovar mu bol zaslaný).

Vyhradzujeme si právo stornovať objednávku v prípade, že zákazníkovi nebudeme schopný dodať objednaný tovar v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. Obdobne si toto právo uplatníme v prípade, že zákazník nesprávne vyplní údaje potrebné k doručeniu zásielky. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom. Pokiaľ bola objednávka už zaplatená, peniaze budú vrátené na účet zákazníka do 15 dní.

Neprevzatie objednávky
Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.
Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

Vrátenie tovaru
Tovar zakúpený v internetovom obchode obuv-obuv.sk je možne do 14 dní od prevzatia možné vrátiť bez udania dôvodu spolu s daňovým dokladom (doručeným s objednaným tovarom) na adresu: Obuv Bom Bosa Hamorská 4000/40, 069 01 Snina. Toto právo vyplýva zo § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.).

Pokiaľ bol vrátený tovar už zaplatený, peniaze budú zákazníkovi vrátené v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona najneskôr do 15 dní po obdržaní vráteného tovaru formou podľa vzájomnej dohody.

Zákazník doručí tovar predávajúcemu na vlastné náklady. Poštovné, prípadne iné náklady súvisiace s dodaním tovaru, predávajúci zákazníkovi nevracia. Tovar však v žiadnom prípade nie je možné vrátiť formou DOBIERKY.

Platnosť
Tieto nákupné podmienky sú platné od 1.5.2013 a plne nahrádzajú predchádzajúce nákupné podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.